Servis vatrogasnih aparata

Vatrogasni aparati na bazi praha

Vatrogasne aparate punjene prahom odlikuje jednostavnost aktiviranja, te pouzdanost i sigurnost pri rukovanju. Prema posebnim zahtjevima kupca, prijenosni aparati punjeni prahom. Prema konstrukciji aparata razlikujemo one pod stalnim tlakom (pogonski plin smješten izravno u samom spremniku aparata) te aparate s bočicom (pogonski plin smješten u posebnoj bočici unutar spremnika aparata). Za gašenje zapaljivih metala (razred D) treba koristiti samo posebni prah D, kojim također punimo naše aparate prema posebnim zahtjevima. Takvi aparati su, osim D praha, opremljeni i posebnom mlaznicom koja omogućava brzo i efikasno gašenje požara zapaljivih metala razreda D.

Aparati s bočicom pogonskog plina

Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa C02 PASTOR proizvodi u dva oblika:

  • prijenosni s punjenjem od 6, 9 i 12 kg
  • prijevozni s punjenjem od 50 i 100 kg

Sustav aktivacije aparata pomoću udarnog gumba predstavlja najbrži način aktiviranja bez mogućnosti pogrešnog rukovanja. Ugrađena bočica sa C02 osigurava visoku pouzdanost aparata kroz dugo vrijeme, dok lako rukovanje mlaznicom za prekidanje na kraju savitljive gumene cijevi omogućava sigurno gašenje svih razreda požara.

PRIMJENA: Zbog njihove pouzdanosti, vatrogasne aparate s C02 bočicom preporučamo koristiti u industrijskim pogonima i skladištima, stambenim objektima, hotelima, garažama te u prijevoznim sredstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

Razred požaraPunjenje (kg)TipEN3 efikasnostJedinica gašenja
ABC6 kgS6+43A | 233B | C12 JG
ABC9 kgS9+55A | 233B | C15 JG
ABC12 kgS1255A | 233B | C15 JG
ABC50 kgS50III Bnije primjenjivo
Pastor vatrogasni aparati na bazi praha s bočicom pogonskog plina

Aparati pod stalnim tlakom

Prijenosne vatrogasne aparate pod stalnim tlakom PASTOR izrađuje s punjenjem od 1, 2, 3, 6 i 9kg.

Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskog plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi aparati su uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar kojim su aparati standardno opremljeni, omogućava u svakom trenutku uvid u stanje aparata.

PRIMJENA: Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog svojih malih dimenzija i mase, preporučamo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

Razred požaraPunjenje (kg)TipEN3 efikasnostJedinica gašenja
ABC1 kgP1A8A | 34B | C2 JG
ABC2 kgP2A13A | 70B | C4 JG
ABC3 kgP3A13A | 89B | C5 JG
ABC6 kgP6+43A | 233B | C12 JG
ABC9 kgP9+55A | 233B | C15 JG
Pastor vatrogasni aparati na bazi praha pod stalnim tlakom

izvor informacija: www.pastor.hr