Korisne informacije

Pravilno održavanje/servisiranje vatrogasnih aparata ključno je za njihovu ispravnost i funkcionalnost prilikom upotrebe.

Važnost pravilnog i kvalitetnog održavanja je istaknuta Zakonom o zaštiti od požara te pripadajućim podzakonskim aktima koji propisuju sljedeće radnje i rokove održavanja vatrogasnih aparata:

* redovni pregled svaka 3 mjeseca

* periodični servis najmanje jednom godišnje

* unutarnji pregled najmanje svake 5. godine*

(* svake 2 godine za aparate starije od 15 godina od godine proizvodnje)

Redovni pregled obavlja korisnik aparata i predstavlja njegovu obavezu, a periodični servis i unutrašnji pregled isključivo ovlaštena osoba od strane proizvođača i/ili uvoznika vatrogasnih aparata